1/2 Δολλάριο Franklin

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 12,5 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


1/2 Δολλάριο Walking Liberty

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 12,5γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


1/2 Δολλάριο Booker T. Washington

Βαθμοί: 900°

Βάρος:12,5 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€1/2 Δολλάριο Panama

Βαθμοί: 999°

Βάρος:12,5 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


1/2 Δολλάριο Kennedy

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 12,5 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


1/2 Δολλάριο Kennedy

Βαθμοί: 400°

Βάρος: 11,5 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€1 Δολλάριο American Silver

Βαθμοί: 999°

Βάρος: 31.1 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


1 Δολλάριο Eisenhower

Βαθμοί: 400°

Βάρος: 24,59 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


1 Δολλάριο Eisenhower-bicentennial

Βαθμοί: 400°

Βάρος: 24,59γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€1 Δολλάριο Morgan

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 26,730γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


1 Δολλάριο Peace

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 26,730γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


1 Δολλάριο Los Angeles

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 26,730γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€1 Δολλάριο WW II

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 26,730γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


1 Δολλάριο T. Jefferson

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 26,730γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


1 Δολλάριο Vietnam

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 26,730γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€1 Δολλάριο Atlanta

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 26,730 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


10 Leva

Βαθμοί: 999°

Βάρος: 23,330γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


1000 Leva

Βαθμοί: 925°

Βάρος: 23,330γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€10000 Leva

Βαθμοί: 925°

Βάρος: 33,630γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


20 Λεπτά

Βαθμοί: 835°

Βάρος: 1 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


20 Δραχμές

Βαθμοί: 835°

Βάρος: 7,5γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€30 Δραχμές

Βαθμοί: 835°

Βάρος: 18 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


30 Δραχμές

Βαθμοί: 835°

Βάρος: 12 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


50 Δραχμές

Βαθμοί: 835°

Βάρος:12,5 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€100 Δραχμές

Βαθμοί: 835°

Βάρος:25 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


100 Δραχμές

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 5,780 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€


1 Rand

Βαθμοί: 800°

Βάρος: 15 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€