ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΧΡΥΣΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ-ΑΣΗΜΕΝΙΩΝ

ΠΛΑΤΙΝΑΣ-ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ-ΑΣΗΜΙΟΥ

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ

 

Είμαστε εξοπλισμένοι με τον φασματογράφο SKYRAY, ο οποίος πραγματοποιεί ακριβείας ανάλυση και εκτίμηση οποιουδήποτε αντικειμένου κοσμήματος η πλακιδίου, ακόμα και οικιακού σκεύους μεταλλικού, χρυσού η και ασημένιου, πλατίνας, παλαδίου,και άλλων μετάλλων σε λιγότερο από ένα λεπτό, με κόστος αναλύσεως , μόνον 5 ευρώ και εκτύπωση αναλύσεως.

Επικοινωνήστε μαζί μας για νας σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.