δελτίο τιμών χρυσού 08/10/19

| 0

Δελτία Τιμών

ΧΡΥΣΟΣ Αγορά πώληση
Χρυσός 24κ (1000°) 42.00€
Χρυσός 22Κ (916 °) 35.00 €
Χρυσός 18Κ (750 °) 29.00 €
Χρυσός 14Κ (585 °) 29.00 €
Χρυσός 12Κ (500 °) 22.00 €
Χρυσός 9Κ (375°) 13.00 €

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Χρυσή Λίρα Αγγλίας 305 € 325 €
Ελλιποβαρής
Ιταλική
Λιβάνου

Διάφορα μέταλλα

Διάφορα μέταλλα Αγορά πώληση
(PD) παλλάδιο 998° βαθμοί 37 €
(PT) πλατίνα 998° βαθμοί 22€
(IR) ιρίδιο 998° βαθμοί 13 €
(RH) Ρόδιο 990° βαθμοί 29 €
(RU) ρουθήνιο 998° βαθμοί 1.50 €

Ασήμι Τιμή Σήμερα

Ασήμι Αγορά πώληση