ο βασιλιας των μεταλλων

αναρτήθηκε σε: Νέα & Ενδιαφέροντα | 0

ΧΡΥΣΟΣ Ο βασιλιάς τών μετάλλων ή το μέταλλο των βασιλέων.


Από αρχαιοτάτων χρόνων τό πολυτιμότερο καί χρησιμότερο ευγενές μέταλλο , είναι ό χρυσός και σάν χρηματιστιριακή , οικονομική- επενδυτική- βιομηχανική αξία

από οτι πλευρά καί νά τό δής δεν υπάρχει αλλό πολυτιμότερο καί πιό αξιοπίστο ευγενές μέταλλο στο κόσμο.

οσο καί άν οί κυβερνήσες καί τά κράτη τό υποβαθμίζουν, προωθώντας μετοχές χαρτοφυλάκια καί χαρτονομίσματα διαφόρων αξιών καί υπερκοστολογησέων, πάντα θά είναι ό παγκόσμιος οικονομικός βασιλιάς, ειδικά σέ δύσκολες κρίσιμες οικονομικές καταστάσεις στήν παγκόσμια οικονομία. είναι τό πιό ασφαλές καταφύγιο για ολους εμάς τους μικρούς ανίσχυρους, απέναντι στά πανίσχυρα τραπεζικά , χρηματιστηριακά συστήματα. ειδικά σέ

εποχές κρίσης ‘οπως είμαστε σήμερα, ο χρυσός εχει μια σταθερή αξία καί είναι ένα πανίσχυρο οικονομικό όπλο, απέναντι στό τραπεζικό συστήμα.